Fém hulladék
Mit kell tudni a fém szelektív gyűjtéséről?

A természetben a fémek vegyületekben, fõleg oxidokban és szulfidokban,esetenként karbonátokban fordulnak elõ.A természetben található fémvegyületek az ásványok. A különbözõ ásványok keverékét ércnek nevezzük. Ugyanazon ásvány más célú feldolgozásával kinyerhetõ rézérc, vasérc vagy akár arany is, de mindig marad nem fémekbõl álló rész is, amit meddõnek neveznek.

(r)

FÉMEK ÉS MIRE HASZNÁLJUK AZOKAT?
A vas
Földünk egyik legelterjedtebb féme. A külsõ földkéreg átlagosan 4,7% vasat tartalmaz. Vasgyártáshoz elsõsorban azokat az érceket használják, amelyek érctartalma 40% vagy ezen érték felett van. A vasgyártás gyökerei az õskorig nyúlnak vissza, a vas a fegyvergyártás fontos alapanyagaként egészen az újkorig jelentõs pályát futott be.

 
vaskohászat

 
Nyersvas: 3-4% széntartalmú vas, a nagyolvasztó terméke. Rideg, nehezen alakítható. Közbensõ termékként az acélgyártás és öntöttvasgyártás alapanyaga.

Öntöttvas: nyersvasból nyerik finomítás és ötvözés útján. Gyakori ötvözõje
a szilícium, a nikkel és a króm. A nyersvasnál erõsebb, szilárdabb de ugyancsak nehezen alakítható anyag.

Acél: legfeljebb 2% szenet és egyéb ötvözõ anyagot tartalmaz (szilícium,nikkel, kobalt, stb.). A nyersvasaktól és öntöttvasaktól elsõsorban az különbözteti meg, hogy hõmérséklettõl függõen jól alakítható, magas hõmérsékleten jobban. Az összes felhasznált fém (vas és más fém) közel 90%-a acél.

Az alumínium
Az alumínium az oxigén és a szilícium után a földkéreg legelterjedtebb eleme, amelyet nagy mennyiségben bauxitból lehet elõállítani. A bauxitból elõször timföldet (alumínium-oxid) készítenek, majd elektrolízissel nyers alumíniumot állítanak elõ belõle. Napjainkra az alumínium a legnagyobb ipari jelentõségû könnyûfémmé vált. Az
alumínium jól vezeti az elektromosságot és tömör oxidrétegének a savakkal szembeni ellenálló képessége is magas fokú. Jó alakíthatósága és tartóssága miatt csomagolóanyagként számtalan helyen, formában és nagymennyiségben találkozhatunk vele.
 
aludoboz


HOGYAN GYŰJTSÜK A FÉMEKET?
A legjellemzõbb, fémbõl készült csomagolástípusok: italos alumíniumdobozok, alumínium csomagolófóliák, vas és alumínium konzervdobozok, üvegek záróelemei és kupakok. Ugyan a fémek más hulladékból történõ kiemelésére léteznek megoldások
(pl.: mágneses szétválasztás), mégis fontos, hogy a gyûjtés során odafigyeljünk, hogy melyik fémet vihetjük a gyûjtõszigetre, és melyiket kell hulladékudvarba  szállítani: a nagy méretû fémhulladékot (lomot), a festékkel ill. egyéb mérgezõ anyaggal szennyezett fémdobozokat a hulladékudvarban lehet leadni. Kiemelt fontossággal bírnak a csomagolási hulladékokon belül magas arányt képviselõ alumínium dobozok, mivel kiválóan, szinte 100%- ban hasznosíthatók. Az alumínium dobozokat lehetõleg préseljük össze, mert így jelentõsen csökken a hulladék térfogata.

 
aludobozok gyűjtése
 

HOGYAN HASZNOSÍTJÁK A SZELEKTÍVEN GYÛJTÖTT FÉMHULLADÉKOT?
Az üres konzervdobozokat és egyéb acéllemez-csomagolóeszközöket nagy nyomás alatt eredeti térfogatuk töredékére, bálákba sajtolják össze, ezután pedig az acélmûbe küldik beolvasztásra. A fémhulladékokat az acélgyártás során hozzáadott alapanyagként használják, ezáltal értékes nyersanyagokat takarítva meg. A fémhulladékok hasznosításával nem csak nyersanyagot takarítunk meg, de jelentõs
mennyiségû energiát is. (1 tonna acél ércbõl történõ elõállításához majdnem 13-szor annyi energiára van szükség, mintha ugyanezt a mennyiséget másodlagos nyersanyagból gyártották volna.) A használt alumínium csomagolásokból újraolvasztás után különbözõ alumíniumtermékek készülnek, pl. kerékpár-, autó- és motoralkatrészek, karácsonyfatalp, vagy akár a londoni metró szellõztetõ lapátja is.
 
 
alumínium hasznosítása

londoni ventilátor
Apcon készül a londoni metró ventilátor lapátja.(újra aludobozból)

TUDTA ÖN, HOGY...
• ... a háztartási vagy más néven kommunális hulladékok 2-3 tömegszázalékát a fém csomagolóanyagok alkotják?
• ... 670 alumínium üdítõs doboz anyagából akár egy kerékpár is készülhet?
• ... 19000 konzerves doboz anyaga szükséges egy autó elõállításához?

Forrás: ökopannon, wikipédia, aluminiumitaldoboz.hu  Láthatatlan írás, biztonsági jelölés, minden felületre. A jelölés csak UV fényben látható. Kreatív dekorációhoz, iskolásoknak.

Hozzászólások

[2011-01-08 16:36:30] Veszeli Géza
Ez az egy hulladék amit az utolsó dkáig újra lehet hasznosítani.

Szelektív hulladékgyűjtők


Szelektív infó
Gyakori hulladékok
Papír hulladék Műanyag hulladék Fehér üveg hulladék Fém hulladék Elektronikai hulladék Színes üveg hulladék Szárazelem hulladék Zöld hulladék Építési és bontási hulladék

Nekünk a környezet is számít
Metria.hu csomagolástechnika | Csomagolva többet ér

Szakfordítás
Szakfordítás, Műszaki fordítás, Hivatalos fordításMedia Markt szelektív hulladékgyűjtés környezettudatos Használt készülékek visszagyűjtése, Elhasznált elemek gyűjtése
 környezetbarát termék környezettudatos reklámajándék, Újrafeldolgozott alapanyagokból,
ez csak természetes...
 Recucc.hu A régi tárgyak életre kelnek. Használd újra!
   
   Legyen partnerünk 2017-ben is!
   
   Legyen partnerünk 2017-ben is!
   
   Legyen partnerünk 2017-ben is!
   

 

Kategóriák
Papír hulladék
   Tudta Ön, hogy...
   Mik tartoznak ide?
   Hova dobható?
   Mit ne csináljunk!
Műanyag hulladék
   Tudta Ön, hogy...
Fehér üveg hulladék
   Tudta Ön, hogy...
Színes üveg hulladék
Fém hulladék
   Mit tegyünk? Mit ne tegyünk?
   Tudta Ön, hogy...
Italos kartondoboz hulladék
Szárazelem hulladék
   Tudta Ön, hogy...
Gyógyszerhulladék
   Tudta Ön, hogy...
Zöld hulladék
Szerves hulladék
   Tudta Ön, hogy...
Világítótest hulladék
   Tudta Ön, hogy...
Elektronikai hulladék
   Tudta Ön, hogy...
CD, DVD adathordozó hulladék
   Tudta Ön, hogy...
Vegyipari hulladék
   Tudta Ön, hogy...
Hulladékolaj
   Tudta Ön, hogy...
Üveg, porcelán hulladék
Gumihulladék
Textilhulladék
   Tudta Ön, hogy...
Fahulladék
   Tudta Ön, hogy...
Építési és bontási hulladékok
Hulladékvíz
   Tudta Ön, hogy...
A szelektív hulladékgyűjtésről
Környezetinevelés segédanyagok
   ÖKO játék
   Könyv
   DVD CD
Környezettudatos
Hulladékgyűjtési akciók
Partnerek
   1001 Környezettudatos tipp és vásártér
   Ecopromo reklámtárgyak
   Kirakat.Szelektiv.HU
A Szelektív.hu információi
   Kampányok
   Sajtóközlemények
Önkormányzatok
   Trizs község
Hulladékkereső
Nyeremények

Láthatatlan írás, biztonsági jelölés, minden felületre. A jelölés csak UV fényben látható. Kreatív dekorációhoz, iskolásoknak.
   Mo. legnagyobb választéka környezetbarát termékekből  
           
     Ecopromo  Mit főzzünk ma?  Pontvelem  etk önkormanyzati klub
 Bevezetem.hu
 
 EcoLounge  hypnosia  Recucc.hu  Kérjen árajánlatot Intézményi Szelektív Hulladékgyűjtés-re  A Plastik Re-produkt Kft. 2008-ban, hasznosítható anyagok, csomagolási hulladékok és más műanyag alapú gyártásközi selejtek elszállítására, ezek megfelelő és gazdaságos kezelésére alakult. Fő tevékeny 

         
           
976